Link-Kommunikation
Beskrivelse

Følg os på:Følg os på Facebook

Tilmeld nyhedsbrev:Tilmeld nyhedsbrev

SAGT OM OS

SAGT OM OS

”Jeg har haft fornøjelsen af at opleve Ditte og Pernille flere gange, da jeg både har deltaget i et kursus om konflikthåndtering for ledere og et afdelingsspecifikt kursus om forretnings- og løsningsorienteret kommunikation. Ditte og Pernille formår at gøre en svært og lidt konfust emne til noget konkret og håndterbart. De er begge dygtige undervisere og praktikere, så undervisningen bliver meget levende og konkret. Jeg har fået mange gode redskaber med, som jeg kan og vil bruge fremover.”
 
Med venlig hilsen
 
Anja Bülow Jensen
HR juridisk specialist - Teamleder HR Jura
Chefkonsulent, Cand.jur.
Koncern HR DTU

 

Kære Pernille og Ditte,

Mange tak for et dejligt kursus i går i hyggelige rammer og med veloplagte kursusledere.

Jeg synes, jeg har fået utrolig meget med hjem, som er lige til at bruge i min undervisning; lige fra helt konkrete øvelser til en større forståelse af, hvordan man kan få relationsarbejdet til at spille sammen med det fag-faglige. Altså at det ikke behøver at være to separate ting, som man arbejder med adskilt. Jeg er også blevet mere bevidst om vigtigheden af hele tiden at følge op på de initiativer, man sætter i værk og på de rammer man sætter for klassen. Endelig var det meget givende for mig at forstå, hvordan en gruppe udvikler sig og gennemgår forskellige faser, som hver især lægger op til en bestemt styreform.

Mange tak for det hele!

De bedste hilsner fra

Mette Kastrup Kristiansen

Slagelse Gymnasium

 

Vi har brugt Link-Kommunikation til at hjælpe os med opstart af en kampagne om arbejdsglæde og anerkendende dialog (at kommunikere med hinanden med værdsættelse og respekt).

På workshops med ledere og medarbejdere på Lundbeck samlede Pernille og Ditte cases ind om, hvordan vi kommunikerer med hinanden på virksomheden.

Materialet brugte de i simulationsspil på vores årlige arbejdsmiljøseminar. Simulationsspillene viste med al tydelighed, hvad anerkendende dialog er og, hvad det ikke er – og de spillede situationer ”ramte plet”, da deltagerne kunne genkende sig selv.

Der blev både grint og lyttet meget, og Link-Kommunikation fik rigtig god feed-back på deres medvirken.

Efterfølgende har der været stor opmærksomhed om vores kampagne, hvilket både viser, at budskabet er relevant men også, at det er blevet præsenteret på en tilgængelig måde.          

Pernille og Ditte var kompetente, konstruktive og kreative at arbejde sammen med og gode til at fange præcis, hvad vi havde brug for.

Vi vil ikke tøve med at bruge dem en anden gang.

 

Susanne Lundbye

Health & Safety Advisor

H. Lundbeck A/S

 

 

Vi har brugt Link kommunikation til at hjælpe os med at have fokus på at skabe de bedste serviceoplevelser i alle touch points hver gang.

At skabe de bedste serviceoplevelser hver gang, kræver engagement, indlevelse og helhedsforståelse fra alle medarbejdergrupper. 
Vi ønskede at bevidstgøre medarbejderne om det værdiskabende samarbejde:
 
At tage ejerskab for det gode værtsskab.
At kunne yde den bedste service i forhold til forskellige persontyper og forskellige produkter, forskellige behov.
At forstå vigtigheden af kropssprog.
At inddrage ovennævte områder i klage og konflikthåndtering.
At se konflikter som muligheder for at skabe gode oplevelser.
 

Pernille og Ditte tilrettelagde to aktive workshops med enactment, øvelser og simulationer.

Anderledes og kreativ undervisning der blev meget positivt modtaget af alle vores medarbejdere.
 
Karina Living
Hotelchef
Annex Copenhagen - Absalon City Hotel - Andersen Boutique Hotel
 

 

Vi brugte Link til at lave et forløb med kommunikation & teambuilding i en 2g-klasse. Ditte og Pernille arbejdede med eleverne i 2 workshops. Disse lagde op til et videre arbejde i lærergruppen, udfra de tilbagemeldinger vi fik fra Link. Vi er meget tilfredse den professionalisme og engagement som Ditte og Pernille fremvist i dette projekt og vi ser frem til et fortsat samarbejde.

 

Anders Burman

Lærer

Ørestad Gymnasium

 

 

Vi brugte Link Kommunikation i forbindelse med vores årlige medarbejderdag i marts. Jeg oplevede Link Kommunikation, som meget professionelle i deres tilgang til samarbejdet og de gjorde meget ud af at sikre, at det de leverede var tilpasset deltagerne. For Comwell var det vigtigt at finde en leverandør, der kunne levere en workshop, der var sjov for deltagerne samtidig med, at der var en læring, der kan bruges i hverdagen. Som hotelmedarbejder står man ofte i situationer, hvor man er nødt til at improvisere og derfor havde vi i samarbejde med Ditte og Pernille fra Link Kommunikation valgt at fokusere på hvordan man improviserer og lavet en improvisations workshop. Jeg har allerede booket Link Kommunikation igen, til at arbejde med kommunikation og konflikthåndtering for vores ledertalenter.

 

Lotte Marie Roesgaard

Skandinavisk HR-chef

Comwell hotellerne

 

Vi har brugt Link til at lave et forløb til vores salgsassistentelever/trainees. Vi ønskede at give vores elever en anderledes oplevelse, der kunne bidrage til at gøre dem mere bevidste om sig selv og egen udstråling og fremtoning - både i forhold til deres møde med virksomhedens kunder, men også for at styrke dem i den fagprøve, der stod for døren.

Vores elever har meldt særdeles positivt tilbage. De sagde bl.a., at Ditte og Pernille fra Link er dygtige, og de kan noget ikke mange andre kan. De formåede at give eleverne en sjov oplevelse, der samtidig var seriøs og virkede. Link engagerede eleverne fra start til slut og kunne sagtens holde eleverne fanget hele dagen. Det var til tider grænseoverskridende, selvom det foregik i trygge rammer, men det var også det, der rykkede. Der var mange gode øvelser, der koblede teori til praksis, og det var lige øjet for vores elever.


Janni Thunø

HR-afdelingschef

Dansk Supermarked A/S

 

 

Jeg vil gerne fortælle en god nyhed. I dag havde vi AT fremlæggelse, og jeg brugte nogle tricks som jeg fik til eksamenskurset. Fremlæggelsen gik så godt at vi fik 12 :-) Det var det.. Tak for jeres undervisning, det var virkelig noget jeg kunne bruge til noget.

 

Hilsen Diba

Gymnasieelev

Rødovre Gymnasium

 

 

Hej Pernille Og Ditte

 

Holdet og Jeg, fra pædagogisk/kreativt værksted på Produktionsskolen Sundet, vil takke for det inspirerende forløb vi lige har været igennem over henholdsvis 3 og 4 dage. 3 for eleverne og 4 for mig værksteds lærer.

Jeg er ny i jobbet, startede 1. August og har ikke arbejdet på produktionsskole før, men mange år som pædagog i fritids/ungdomsklubber og på døgn institutioner for unge. Så disse dage, hvor vi har været igennem en masse lege – samarbejdes og tillids øvelser og lidt start til teater har givet os en masse mod på at invitere børnehaver på besøg og lege med dem – og har rystede os som hold godt sammen. Og ikke mindst har jeg fået en masse værktøjer og idèer til mit fremtidige job som lærer på en produktionsskole. Så vi vil takke jer for den sprudende dynamiske – energiske måde i inspirere på. Og tak for en undervisning der foregik i øjenhøjde for os alle.

 

Anne Voigt

Produktionsskolelærer

 

Link-Kommunikation lavede et indlæg på et kursus i præsentationsteknik for kommende managere i Netto International.


De formåede at sætte fokus på kursisternes kropssprog og kommunikation på en god og anderledes måde, med øvelser, humor og altid med en positiv indgangsvinkel. Efter indlægget oplevede jeg at kursisterne holdt en mere fri præsentation, der blev mere personlig, og mere inddragende. Link-Kommunikation formåede med deres indlæg, at gøre det mere ufarligt for kursisterne at bruge sig selv i en præsentation.

 

Dorthe Gade

HR-Partner

Dansk Supermarked A/S

 

- om kursus i kommunikation og kropssprog......

jeg vil da gerne starte med at sige tak for sidst. Det var super godt og alle var efterfølgende enige om, at det havde været både sjovt og lærerigt, og noget vi ville anbefale til andre. Det der fungerede rigtig godt var bl.a måden, det var bygget op på, hvor vi selv var meget på. Derudover havde i rigtig godt fat på vores branche, så de "cases" der var, var noget der ramte plet, og som vi senere ville kunne bruge. Jeg synes vægtningen af de forskellige områder var rigtig god. Jeg kunne dog godt have tænkt mig en overbygning af det hele, men det er jo noget vi må tale med vores leder om, og ikke noget, der har med jeres planlægning og indhold at gøre. Endnu engang tusind tak for jeres indsats.
Mange hilsner

Gitte Bro

Lærer Dyvekeskolen

 

 

I forbindelse med et større tema omkring fortælling havde jeg den fornøjelse at samarbejde med Link-kommunikation. Ønsket var at give børn og voksne nogle gode oplevelser med fortælling og improvisation, og Ditte og Pernille tilrettelagde de to workshops ”Historiefortælling for børn” og ”Træning i historiefortælling” - henvendt til pædagoger, lærere og andre med historiefortælling som en del af deres arbejdsområde. Ditte og Pernille var gode til at tilpasse deres undervisning i forhold til fremmødet og responsen fra deltagerne har været særdeles positiv. Jeg har nu samarbejdet med Ditte og Pernille to gange og ser allerede frem til en 3. gang.

 

Tina Hou Christensen

Kulturkonsulent, kulturhuset Den Gule Villa

Frederiksberg Kommune