Link-Kommunikation
Beskrivelse

Følg os på:Følg os på Facebook

Tilmeld nyhedsbrev:Tilmeld nyhedsbrev

TIL UDDANNELSES-INSTITUTIONER

TIL UDDANNELSESINSTITUTIONER

Vi skaber praktiske forløb, med fokus på trivsel og skaber fundament for et godt læringsrum for elever og lærere/medarbejdere.


Vores forløb varierer fra en enkelt dag til en hel uge eller enkelte dage spredt ud over en given periode. Vi skræddersyr, så kurset bliver virkelighedsnært og vedkommende og dermed passer til deltagernes behov. Se eksempler under KURSER

 

Vi arbejder med følgende temaer kommunikation/kropssprog, formidling, samarbejde, relationskompetencer, trivsel og konflikthåndtering.

 

Mål
Underviseren får en masse praktiske redskaber (øvelser, tilgange osv.) med fra vores kurser, som de kan benytte i deres undervisning. Derudover får underviseren og medarbejderen indsigt i og bevidsthed om egen adfærd, og hvordan denne påvirker elever og kolleger. Vores fokus er at udvikle potentialer frem for at finde fejl.

 

Gruppen/klassen/eleven får indsigt i og bevidsthed om egen adfærd, og hvordan denne påvirker andre og fællesskabet. Desuden hvilken betydning god trivsel har for udvikling af faglige kompetencer. Der arbejdes med at skabe handlemuligheder, der fastholder og/eller skaber positiv udvikling for den enkelte og fællesskabet.


Metode
-Vi bruger øvelser og træning fra vores alsidige erfaring med at lave teater, som vi tilpasser og udvikler til den enkelte opgave.
-Vi iscenesætter teorier via simulationsspil og fortælling.
-Vi inddrager løbende deltagernes refleksioner for at inspirere til erkendelser om temaerne.

Vores tilgang til arbejdet er seriøs og målrettet og altid med et skarpt fokus for deltagernes proces. Vi er gode til at skabe samhørighed, tillid og god stemning i en gruppe. Samtidig er vi nogle muntre damer, der hylder en uhøjtidelig stemning og gode grin.
Vi laver skræddersyede og målrettede forløb til den enkelte skole for at sikre og opnå det gode arbejdsmiljø.

 

"Vi brugte Link til at lave et forløb med kommunikation & teambuilding i en 2g-klasse. Ditte og Pernille arbejdede med eleverne i 2 workshops. Disse lagde op til et videre arbejde i lærergruppen, udfra de tilbagemeldinger vi fik fra Link. Vi er meget tilfredse den professionalisme og engagement som Ditte og Pernille fremvist i dette projekt og vi ser frem til et fortsat samarbejde."

 Anders Burman

Lærer

Ørestad Gymnasium