Home / glossary / Absalon Hotel

Absalon City Hotel og Andersens Hotel:
Kommunikatio
n, relationer, konflikthåndtering og samarbejde. Kurser for medarbejdere.