Arbejdsmetoder

Sådan arbejder vi

Vores kurser og workshops er sammensat i en skønsom blanding af forskellige arbejdsmetoder, hvor vi anvender teori, øvelser, refleksion, dialog, enactment, casearbejde og simulationsspil. Læs mere om metoderne nedenfor. 

Teori
Alle kurser og workshops har et teoretisk udgangspunkt, der sættes i forhold til den praktiske virkelighed. Derfor er den anvendte teori hentet fra socialpsykologien, der sætter fokus på individet i forhold til omgivelserne (gruppen, organisationen eller samfundet etc.) 

Øvelser
Vi anvender øvelser ud fra tesen om, at det giver mening at afprøve de emner/temaer, der arbejdes med praktisk. For på den måde at kunne mærke effekten og betydningen af det man gør ved hinanden, når man er og arbejder sammen. Hensigten er at give en praktisk og konkret oplevelse og erfaring med eks. vigtigheden af god kommunikation etc.

Refleksion
Der indlægges løbende individuelle, par- og grupperefleksioner, som har til formål at give deltagerne mulighed for at trække de elementer af arbejdet ud og se hvordan det kan give mening i deres konkrete virkelighed. Samtidig giver refleksioner anledning til at blotlægge og dele opmærksomheder og erfaringer, hvilket kan øge bevidstheden om egen praksis og betydningen af dette for andre. 

Dialog
Et formål med vores kurser er at generere et fælles sprog for det mellemmenneskelige samspil og samvær. På den måde for man via dialog bevidstgjort om og defineret, hvad man kan og gør allerede og hvordan man kan udvikle yderligere på kulturerne i organisationen.
Vores opgave i forhold til dialogen er at sikre, at alle stemmer høres, derfor bruger vi forskellige greb til at aktivere så mange som muligt på kurserne.

Enactment
Et  redskab til at genskabe, spejle og fremstille deltagernes virkelighed i en forstørret og ”sat-på-spidsen” iscenesættelse. Her vil deltagerne kunne genkende sig selv og hverdagssituationer og samtidig se konsekvenserne af situationerne i en ekstrem virkelighed. Udover at deltagerne kan se og mærke konsekvenserne, så får de gennemenactmentmulighed for at træne bevidste og målrettede strategier for arbejdet. Det er et redskab, der vækker forståelse, erkendelse og mulighed for forandring af hverdagens situationer. 

Casearbejde
Gennem årene har vi set og hørt forskellige udgaver af hvad der sker, når mennesker arbejder sammen. Det har vi omsat til en række generiske cases, som vi bruger, når deltagere på kurserne skal afprøve redskaber og finde handlingsmuligheder i forskellige situationer. 

Simulationsspil
Formålet med vores kurser er, at man bliver introduceret for konkrete redskaber og metoder, som man så får mulighed for at afprøve og endda træne. På den måde har man forsøgt sig med det præsenterede redskab inden man skal tilbage til hverdagen og afprøve i den virkelige virkelighed. Derfor laver vi korte situationsspil, der simulerer dagligdagens praksis.  

Vi laver både generiske udgaver, men også researchede og særligt udarbejdede til den givne organisation.