God klassekultur

LINK har hjulpet mange gymnasieklasser, som er kommet i krise. Man kan frygte, at de gør sig selv arbejdsløse med at udgive denne blændende bog. Bogen er fyldt med løsninger.
Bogen er totalt velskrevet med god vekslen mellem teoretisk dybdegående afsnit og cases, som man kan genkende og forholde sig til samt øvelser og refleksioner.

Birgit Ellegaard Fiig – Studievejleder

En meget anvendelig bog, når man står med en nyetableret klasse. Her er hjælp at hente, hvis klassekulturen ikke fungerer, men der er også idéer til en velfungerende klasse

Ingelise Blom Hansen
Læs hele DBC´s lektør udtalelse her

Læs flere anmeldelser her:

Artikler om vores arbejde:

Artikel i Gymnasieskolen

Styr(k) kulturen i klassen! 

God klassekultur – ledelsesredskaber til undervisere er en praktisk håndbog, der handler om, hvordan du som underviser – individuelt eller i et team – kan være med til at sætte rammerne for og udvikle den kultur, der etableres i en klasse. Den indeholder konkrete metoder til skabelsen af en god og hensigtsmæssig arbejdskultur, hvor eleverne trives og udvikler sig socialt og fagligt. 

Du bliver præsenteret for:
Redskaber til opbygning og vedligeholdelse af god klassekultur
Redskaber og refleksioner til klasseledelse
Øvelser til brug i klasserne
Teoretisk indblik i gruppedynamiske og -psykologiske processer

Bogen henvender sig til undervisere på ungdomsuddannelserne. Derudover kan lærere for elever på udskolingsniveauet samt alle, der arbejder med unge i grupper eller er interesserede i gruppedynamik, finde inspiration her. 

Køb bogen fra forlaget Frydenlund her

Styr(k) klassekulturen i den virtuelle undervisning!

Tryk på kontakten er både et inspirationskatalog og en praktisk håndbog for undervisere, der skal undervise deres klasser virtuelt – det være sig på grundskoler, ungdomsuddannelser eller videregående uddannelser.

Bogen består af fire kapitler, der adresserer de områder, der i vores optik giver gode forudsætninger for at lave meningsfuld undervisning med glade elever, der oplever sig som en del af et fællesskab, og som deltager aktivt i den virtuelle undervisning. Samt motiverede og tilfredse undervisere, der også drager nytte at arbejdet med relationer både med elever og kolleger.

Køb bogen fra forlaget Frydenlund her

Vi har i samarbejde med Københavns Kommune udviklet en læringspakke for udskolingen, der handler om at kunne navigere og orientere sig digitalt i forhold til det offentlige.
Læringspakken består af et forløb, som lærere kan anvende i sin helhed eller dele af i undervisningen.

Her kan I downloade kursusmaterialer:

LÆRINGSPAKKE 
Digital borger – Ung finder vej

BORGERSKEMA
Digital borger – Ung finder vej

ARBEJDSARK
Digital borger – Ung finder vej