Home / glossary / Borupgaard Gymnasium

Borupgaard Gymnasium:
Arbejdsgejst og trivsel forløb for klasse med udfordringer. God klassekultur og konflikthåndtering, kurser for undervisere. Træning i samtaler, workshop for ledelsen. Supervision af undervisere med fokus på Relationskompetence