Home / glossary / Visit Carlsberg

Visit Carlsberg:
Rekruttering workshops for front personale ansøgere. Train the trainer, kursus for interne undervisere/formidlere/trænere