Herunder kan ses nogle konkrete kursusforløb,
som vi har skræddersyet til de enkelte
uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Kurser på ungdomsuddannelser

Midtsjællands Gymnasium STX
Køge Gymnasium STX og HF
Unord EUX EUD HTX HHX STX
Midtsjællands Gymnasium STX

Klasselæreren som Kulturskaber
Efteruddannelse på Midtsjællands Gymnasium
4 kursus dage over et skoleår
Rollen som klasselærer - samarbejde om klassen og med kolleger.
Temaer: God klassekultur, Kollegial kommunikation, Relationsdannelse, Gruppedynamik, Klasseledelse, Normarbejde, Konflikthåndtering, Social studieplan.

Kursus for studievejledere
2 kursusdage
Temaer: Konfliktforståelse og – håndtering, mægling, gruppesamtaler og god klassekultur.

Workshop for elevråd
Temaer: værdier, visioner, formidling, kendskab, demokrati og dialog.

Køge Gymnasium STX og HF

Kursus for Teamlærere
2 kursusdage
Temaer: God klassekultur, konflikthåndtering,

2 Workshops for 2.g klasse
2. workshop m. underviser observation
Temaer: God klassekultur, kontakt og kendskab, samarbejde og engagement.

Kursus for studievejledere
2 kursusdage
Temaer: Konfliktforståelse og – håndtering, mægling, gruppesamtaler og god klassekultur.

Unord EUX EUD HTX HHX STX

Fællesskab og Trivsel på Unord – Hillerød og Lyngby EUD og EUX
2-årigt forløb støttet af Nordea fonden
Indhold:
Efteruddannelse af undervisere
Workshops for klasser m. underviser observation
Facilitering af teammøder
Elevambassadør træning
Sparring med intro lærere
Ledelses sparring
Underviser observation, supervision og sparring

Kursus for elevambassadører
Temaer: Værtsskab, formidling, kommunikation, kropssprog, relationer og kontakt.

 Samarbejde boost og trivsel for klasser med udfordringer
Temaer: Kontakt, kendskab, relationer, klassekultur, samarbejde og engagement.

 Kursus for team/klasselærere – God klassekultur – ledelsesredskaber til undervisere

 Pæd. dag for lærerkollegier

Tutor kursus
Temaer: Tag godt imod, formidling af øvelser og lege, præsentation af kendskabsøvelser og metoder, respekt for tuttorrollen.

Kurser i virksomheder

Novo Nordisk
Comwell
Novo Nordisk

1 og 2 dages kurser for trænere/undervisere
Trainingdesign – at skabe meningsfuld formidling og undervisning
Trainer collaboration – spil hinanden gode
Presentation training – styrk dine præstationer og formidling

1 kursusdag for forskellige afdelinger
Wellbeing, Diversity, Collaboration, Meeting design
 Speakers training – strengthen your presentation and performance skills

Comwell

Kursus for front personale
Kommunikation, kropssprog, klage- og konflikthåndtering.

Kurser hos organisationer

Dyrenes Beskyttelse
DTU
Dansk Byggeri
Dyrenes Beskyttelse

Konflikthåndtering
Kursusdag for alle frivillige kredsformænd og internatpersonale 2 gange årligt
Temaer: konfliktforståelse, håndtering og løsning.

DTU

For forskellige afdelinger og intern kursusafdeling
Konflikthåndtering for ledere – lederens rolle i medarbejdernes konflikter

2 kursusdage
Magt og status

Workshops – afslutning på lederuddannelse
Som man råber i skoven…

2 kursusdage for afdeling
Temaer: kommunikation, konflikthåndtering, relationers betydning, modstand og forsvar, nonverbal kommunikation, sprog og positioner.

1 times oplæg
Kommunikation og præsentation i forbindelse med formidling og præsentationer

1 kursusdag for afdeling
Anerkendende kommunikation

Dansk Byggeri

1 workshop
Som man råber i skoven…
Temaer: Relationer, trivsel, kommunikation og samarbejde