Mægling

Tvisterne ville ikke vare så længe hvis uretten kun var på den ene side

 Svensk ordsprog

Mægling er en struktureret proces med en upartisk tredjepart, der kan hjælpe parterne i en konflikt med selv at finde frem til tilfredsstillende løsninger. 

Nogle gange kan konflikter nå et punkt, hvor det kan være nyttigt og hensigtsmæssigt at få en tredjepart ind over, som kan give parterne i konflikten mulighed for at få kigget på konflikten og situationen på en anden måde. Denne tredjepart kan tilbyde metoder til at finde en tilfredsstillende løsning for parterne. 

Mægling

METODE
Mægling er en frivillig og fortrolig proces, som afklares med parterne, inden den starter. Metoden bygger på, at dialog er ønskelig og derfor det bærende i denne tilgang. Parterne vil hver især få mulighed for at fortælle sin oplevelse af konflikten og at høre den andens oplevelse af samme.

VARIGHED
Hver session vil typisk vare 3 – 4 timer ad gangen.
Et mæglingsforløb kan se forskelligt ud og varigheden af forløbet kan variere, da det vil være forskelligt hvor lang tid, det tager at nå frem til tilfredsstillende løsninger. 

​FORLØB
Et  mæglingsforløb indledes af formøde (evt. telefonisk) med hver af parterne, der her får beskrevet processen samt en mulighed for at stille opklarende spørgsmål til forløbet og metoder. Ved formødet aftales første mæglingssession samt den efterfølgende proces (eks. flere sessions, tid, sted og tavshedspligt). Ved første mæglingsmøde ridses processen op igen og afklares med parterne, der igen skal indvilge i præmisserne for at deltage.
Herefter går mæglingen i gang, hvor parterne får mulighed for at fortælle og uddybe deres versioner og oplevelser af konflikten og situationen.
En mæglingsproces afsluttes gerne med aftaler (skriftlige eller mundtlige) mellem parterne i forhold til konflikten og deres videre relation. Eks. ved konflikter mellem naboer, kolleger, ægtefolk, klassekammerater etc.
En helt afgørende faktor for, at processen skal fungere, er, at parterne har sagt ja til mæglingen.