“Vi er hinandens verden og skæbne.”

K. E. Løgstrup

Konflikthåndtering for virksomheder

KURSUS FOR MEDARBEJDERE
Kurserne om konflikthåndtering vil give grundlæggende kendskab til og indsigt i hvad konflikter består af, udvikler sig til og har af betydning for menneskene i organisationen. Kurserne introducerer og træner metoder og redskaber til håndtering af arbejdsrelaterede konflikter. 

INDHOLD
* Konfliktforståelse
* Konflikthåndtering
* Konfliktløsning
* Asymmetriske konflikter 

METODER
Teori, øvelser,enactment,casearbejde, refleksion og dialog. Desuden simulationsspil, hvor deltagerne får mulighed for at træne og afprøve redskaberne på egne cases. 

VARIGHED
Workshop for medarbejdere
Ml. 3 – 6 timer 

Kursusrække for medarbejdere, afdelinger eller teams
Ml. 3 – 6 timer á 2 – 3 gange 

Ved køb af kurser afholdes formøde med henblik på tilrettelæggelse af kurset, så det rammer det aktuelle problemstillinger i virksomheden eller organisationen. Derudover laves der specielt designede cases og  enactment tilvirksomheden. Kurserne forestås altid af to undervisere. 

ANTAL
Deltagerantallet kan variere alt efter hvad behovet fra den enkelte virksomhed er. 
Vi har lavet kurser af denne slags for op til 200 personer. 

KURSUS FOR LEDERE
Kurserne har til formål at give ledere indsigt i og kendskab til konflikters opståen, udvikling og potentiale for på den måde at tilegne sig muligheder for at kunne håndtere de konflikter, der opstår i deres afdeling, team eller virksomhed.
Derudover kan der arbejdes med hvordan man griber forandringsprocesser an i sin organisation. 

INDHOLD
* Konfliktforståelse
* Konflikthåndtering
* Konfliktløsning
* Rollen som leder i konflikter
* Forandringsprocesser

METODER
Teori, øvelser,enactment,casearbejde, refleksion og dialog. Desuden simulationsspil, hvor deltagerne får mulighed for at træne og afprøve redskaberne på egne cases. 

Kurset vil blive tilrettelagt efter de tilmeldte deltageres behov og baggrund, således at kurset rammer de konkrete problemstillinger og konflikter, som deltagerne oplever i deres hverdag i deres organisation. Dette indbefatter forberedelse til kurset for deltagerne. 

VARIGHED
Workshop
Ml. 3 – 6 timer 

Kursusrække for ledere i organisation
Ml. 3 – 6 timer á 2 – 3 gange 

Ved køb af kurser afholdes  formøde med henblik på tilrettelæggelse af kurset. Derudover laves der specielt designede cases og  enactment  tilvirksomheden. Kurserne forestås altid af to undervisere. 

ANTAL
Varierende antal af ledere alt efter virksomhed eller organisation.
Vi har lavet kurser for team- og afdelingsledere fra forskellige dele af organisationer samt ledelsesteams.