Referencer

REFERENCELISTE

Kurser på ungdomsuddannelser

Her har vi afholdt kurser og workshops – hold cursoren over et navn og se hvilke kurser vi har afholdt:

Aabenraa Gymnasium
Aalborg Katedralskole
Aarhus HF og VUC
Aarhus Handelsgymnasium
Aarhus Universitet
Base 4000
Borupgaard Gymnasium
Brøndby Produktionsskole
Campus Vejle
Det Frie Gymnasium
Det Naturvidenskabelige Gymnasium
Diakonisse Stiftelsen
Efterslægten Gymnasium
Egedal Gymnasium
Erhvervsgymnasiet Grindsted
Esbjerg Gymnasium
Espergærde Gymnasium
European School Copenhagen
EUC Nord Hjørring, Thisted, Fredrikshavn
FGU Hovedstaden
Frederiksborg Gymnasium og HF
Frederikssund Gymnasium
Frederiksberg Gymnasium
Frederiksberg HTX
Frederiksberg VUC & STX
Frederikshavn Handelsskole
Frederiksværk Gymnasium
Gammel Hellerup Gymnasium
Gefion Gymnasium
Gentofte Hf

Gladsaxe Gymnasium
Greve Gymnasium
Gribskov Gymnasium
Hansenberg
Herlev Gymnasium
Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier
Himmelev Gymnasium
HF og VUC Aarhus
HF og VUC Fyn
HF og VUC København Syd
Hvidovre Gymnasium
Helsingør Gymnasium
Høje Tåstrup Gymnasium
IBC Aabenraa, Fredericia, Kolding
Johannesskolen
KVUC
Køge Gymnasium
Lyngby Gymnasium
Marselisborg Gymnasium
Middelfart Gymnasium
Midtfyns Gymnasium
Midtsjællands Gymnasium STX
NEXT
Niels Brock
Nyborg Gymnasium
Nykøbing Katedralskole
Nærum Gymnasium
Næstved Gymnasium
Odder Gymnasium
Odsherred Gymnasium

Ordrup Gymnasium
Oure Kostgymnasium
Produktionsskolen i Hvidovre
Produktionsskolen Sundet
Randers HF & VUC
Roskilde Gymnasium
Roskilde Katedralskole
Rungsted Gymnasium
Rødkilde Gymnasium
Rødovre Gymnasium
Sankt Annæ Gymnasium
Sct. Knuds Gymnasium
Slagelse Gymnasium
Slotshaven Gymnasium
Sorø Akademi
SOSU H
Stenhus Gymnasium
Sukkertoppen
Svendborg Gymnasium
Syddansk Erhvervsskole Vejle
Sydkysten Gymnasium
TEC HC Ørsted Gymnasiet
Tornbjerg Gymnasium
Tradium
Tårnby Gymnasium
UU København
Unord EUX EUD HTX HHX STX
Virum Gymnasium
Ørestad Gymnasium
Øregård Gymnasium

Kurser i virksomheder

Her har vi afholdt kurser og workshops – hold cursoren over et navn og se hvilke kurser vi har afholdt:

Comwell
Novo Nordisk
Visit Carlsberg
Dansk Supermarked
Lundbeck A/S
Absalon Hotel og Andersen Hotel
Arp-Hansen Hotel Group
Scandic
Learningbank
DSV

Kurser hos organisationer

Her har vi afholdt kurser og workshops – hold cursoren over et navn og se hvilke kurser vi har afholdt:

DTU
Videnskabsklubben
Dansk Byggeri
Dyrenes Beskyttelse
Lokaludvalgssekretærerne i Kbh
Uddannelsesforbundet
Købehavns kommune
Syddansk Universitet
Skolelederforeningen
Dansk Industri
Diakonisse Stiftelsen
Buster filmfestival
Natur og Erhvervsstyrelsen
Slagelse kommune

Pæne ord

Vores håb med de 3 kurser for klassekoordinatorerne var, at de fik lyst til opgaven, at de kom til at opleve meningen med den og synes, opgaven var sjov at have. På kurserne afprøvede deltagerne metoder og øvelser, der gav dem et katalog og en værktøjskasse, som de kan bruge til at arbejde for at fremme en god klassekultur – også når der kommer udfordringer i klasser. Klassekoordinatorerne oplevede i løbet af kursusrækken, at deres rolle gav mening – også i forhold til samarbejde mellem klassekoordinatorerne. Der er kollegaer at sparre med og spille bold op ad.

Vi oplever, at klassekoordinatorerne i større grad tager hånd om klasserne, at det har en slags forebyggende effekt, der gør, at konflikter ikke eskalerer, fordi de bliver mødt og håndteret i opløbet. Derudover er der blevet opbygget trygge relationer, der gør det trygt og sikkert at være i uenigheder. Og så har de nu en bog, de kan slå op i.

Lisbeth Fischer, UddannelseschefRødkilde Gymnasium

Vi havde et håb om, at kurset kunne give de deltagende undervisere en ny inspiration og nye værktøjer ift. at styrke fællesskabet og trivslen blandt vores elever. Og det er virkelig lykkedes! I er hands-on på den mest befriende og positive måde! Med jeres professionelle og humoristiske engagement skaber I nye praksisser sammen med undervisere og elever. I åbner op for samtalen om, hvad der gemmer sig under overfladen i en klasse og synliggør flere af de blinde vinkler. I gør det nemmere at skabe og vedligeholde fællesskaber og relationer. I sætter varige aftryk på, hvordan vi møder hinanden, lytter på hinanden, motiverer hinanden og tør gå ind i et konfliktfyldt rum og bruge det konstruktivt. I giver sociale relationer et landkort og viser underviserne en vej igennem det.

På grund af jer, etablerede vi et nyt fag, ”Samarbejde og kommunikation” – og det bygger i høj grad på de erfaringer og værktøjer, I har givet os. Og på grund af jer, fornemmer vores undervisere i dag meget bedre, hvad der er på spil, både for eleverne og for dem selv.

Michael Bjerg NorupU/NORD Hillerød Handelsskole

Der var stor begejstring for jeres kurser blandt de deltagende lærere. Én studievejleder, som deltog siger, det gav også et godt kollegialt samvær pga. de mange øvelser, de blev udsat for. Generelt var det en styrke ved kurset, at der var så mange praktiske øvelser.

Vivian Søndergaard Olsen, UddannelseslederHerningsholm Erhvervsskole og Gymnasier

 

”Vi har brugt Link-Kommunikation til at hjælpe os med opstart af en kampagne om arbejdsglæde og anerkendende dialog (at kommunikere med hinanden med værdsættelse og respekt). På workshops med ledere og medarbejdere på Lundbeck samlede Pernille og Ditte cases ind om, hvordan vi kommunikerer med hinanden på virksomheden. Materialet brugte de i simulationsspil på vores årlige arbejdsmiljøseminar. Simulationsspillene viste med al tydelighed, hvad anerkendende dialog er, og hvad det ikke er – og de spillede situationer ”ramte plet”, da deltagerne kunne genkende sig selv.
Der blev grint og lyttet meget, og Link-Kommunikation fik rigtig god feed-back på deres medvirken. 
Efterfølgende har der været stor opmærksomhed om vores kampagne, hvilket både viser, at budskabet er relevant og også, at det blev præsenteret på en tilgængelig måde. 
Pernille og Ditte var kompetente, konstruktive og kreative at arbejde sammen med og gode til at fange præcis, hvad vi havde brug for.
Vi vil ikke tøve med at bruge dem en anden gang.” 

Susanne Lyngbye, Health & Safety AdvisorLundbeck

“Mange tak for et dejligt kursus i går i hyggelige rammer og med veloplagte kursusledere. Jeg synes, jeg har fået utrolig meget med hjem, som er lige til at bruge i min undervisning; lige fra helt konkrete øvelser til en større forståelse af, hvordan man kan få relationsarbejdet til at spille sammen med det fag-faglige. Altså at det ikke behøver være to separate ting, som man arbejder med adskilt.
Jeg er også blevet mere bevidst om vigtigheden af hele vejen at følge op på de initiativer, man sætter i værk og på de rammer, man sætter for klassen.
Endelig var det meget givende for mig at forstå, hvordan en gruppe udvikler sig og gennemgår forskellige faser, som hver især lægger op til en bestemt styreform. Mange tak for det hele!”
 

Mette Kastrup Kristiansen, LærerSlagelse Gymnasium

”Vi brugte Link til at lave et forløb med kommunikation & teambuilding i en 2.g-klasse. Ditte og Pernille arbejdede med eleverne i 2 workshops. Disse lagde op til et videre arbejde i lærergruppen, ud fra de tilbagemeldinger, vi fik fra Link.
Vi er meget tilfredse med den professionalisme og engagement, som Ditte og Pernille fremviste i dette projekt, og vi ser frem til et fortsat samarbejde.”
 

Anders Burman, LærerØrestad Gymnasium

”Vi brugte Link-Kommunikation i forbindelse med vores årlige medarbejderdag. Jeg oplevede Link-Kommunikation som meget professionelle i deres tilgang til samarbejdet, og de gjorde meget ud af at sikre, at det de leverede var tilpasset deltagerne. For Comwell var det vigtigt at finde en leverandør, der kunne levere en workshop, der var sjov for deltagerne samtidig med, at der var en læring, som kan bruges i hverdagen.
Som hotelmedarbejder står man ofte i situationer, hvor man er nødt til at improvisere, og derfor havde vi i samarbejde med Ditte og Pernille valgt at fokusere på, hvordan man improviserer og lavede en improvisationsworkshop. 
Jeg har allerede booket Link-Kommunikation igen til at arbejde med kommunikation og konflikthåndtering for vores ledertalenter.” 

Lotte Marie Roesgaard, Skandinavisk HR-chefComwell hotellerne

Jeg vil gerne fortælle en god nyhed.
I dag havde vi AT-fremlæggelse, og jeg brugte nogle tricks, som jeg fik til eksamenskurset. Fremlæggelsen gik så godt, at vi fik 12!! 
Det var det.
Tak for jeres undervisning, det var virkelig noget, jeg kunne bruge til noget.
 

Diba, elevRødovre Gymnasium

Hele kursus-forløbet har været direkte brugbart og relevant ift. vores hverdag med kursisterne!Og stor ros til jer! Der er ikke mange, der kan holde folk ’tryllebundet’ fredag eftermiddag!

 

Jesper Holm Mikkelsen, underviserAarhus HF og VUC