Kurser for
Uddannelsesinstitutioner

Workshops og kurser for undervisere og ledelse

Klik på et emne og se mere

God Klassekultur
Supervision
Konflikthåndtering
Teamsamarbejde
Åbne kurser
God Klassekultur

God KLASSEKULTUR – ledelsesredskaber til undervisere.

Kurset giver deltagerne praktiske redskaber til at arbejde med klassekulturen, der gavner trivslen og det gode undervisningsmiljø. Vi tilrettelægger oplægget, kurset eller workshoppen i samarbejde med skolen ud fra de nedenstående emner.

INDHOLD
* Relationsarbejde i og med klasser
* Klasseledelse og gruppedynamik
* Organisering og træning af elevernes samarbejde
* Kollegialt samarbejde
* Konfliktforståelse og -håndtering 

METODER
Teori, øvelser, refleksion, diskussion og enactment 

VARIGHED
Her findes en palet af mulige udgaver: 
Workshop på pædagogisk dag
Ca. 3 – 4 timer 
Kursusrække for klasse-/team-/kontaktlærere
Ca. 3 – 4 timer á 2 gange. Se mere under eksempler på kursusforløb 
Oplæg med praktiske eksempler som del af en pædagogisk dag
Ca. 1 – 2 timer
Efteruddannelsesforløb for klasselærere, studievejledere eller udvalgsgrupper
Ca. 3 – 6 timer á 2 – 3 gange. Se mere under eksempler på kursusforløb

ANTAL 
Alle undervisere eller medarbejdere på skolen eller afgrænsede grupper såsom klasse-/team-/kontaktlærere, studievejledere eller ledelse.  

 

Supervision

Supervision 

Fokus for supervisionen med tilhørende feedback kan være underviserens relationskompetencer og pædagogiske arbejde med klassen.  
Målet med et supervisionsforløb er, at underviser via spørgsmål og egen fortælling når til erkendelser og handlemuligheder, der skaber positiv udvikling for underviseren, eleverne og det fælles faglige niveau. 
Et supervisionsforløb for en underviser kan foregå over flere gange alt efter behov og ønske. 

INDHOLD
* Optakt - afklaring af projektet og forventningsafstemning med underviser
* Observation af underviserens undervisning (1 lektion)
* Supervision og feedback (ca. 1 time)
* Feedforward - det videre arbejde og evt. opgaver

METODER 
Supervisionen tager udgangspunkt i observation af underviserens praksis, eks. 1 lektion, hvorefter supervisionen på ca. 1. time begyndes. Det stilles spørgsmål med udgangspunkt i det observerede. Tilgangen udspringer af systemisk tænkning, der arbejder på det relationelle felt og narrativers betydning for samspil. 

VARIGHED 
Et supervisionsforløb tilrettelægges efter behov og i tæt samarbejde med underviseren og skolen. Vi har tidligere lavet supervisionsforløb over 3 gange.  
Derudover har vi lavet et forløb med flere undervisere, der mundede ud i en fælles workshop, hvor der produceredes et overblik over vellykkede pædagogiske tiltag i undervisningen til anvendelse i de superviseredes og deres kollegers daglige praksis. 

Konflikthåndtering

Kurser i konflikthåndtering for undervisere, vejledere eller ledelse

Kurserne om konflikthåndtering handler om de meget forskellige konflikter undervisere, studievejledere og ledelse møder i deres hverdag. Kurserne introducerer og træner metoder og redskaber til håndtering af disse for at få adgang til god trivsel og et godt undervisningsmiljø.

INDHOLD
* Relationsarbejde i og med klassen
* Gruppedynamik og klasseledelse
* Organisering og træning af samarbejde
* Konfliktforståelse og -kendskab
* Konflikthåndtering og -løsning i grupper og klasser

METODER 
Teori, øvelser, afprøvning, refleksion, dialog, enactment og simulationsspil. 

MÅL 
At give deltagerne redskaber og inspiration til at facilitere relationsarbejdet i og med klasser.
At give deltagerne viden om og kendskab til konflikters grundelementer, udvikling og aktører.
At give deltagerne redskaber til at forstå, se og håndtere gruppedynamiske processer i grupper/klasser samt metoder til at træne samarbejdsevnerne i grupper.
At give deltagerne redskaber og metoder til at håndtere og løse konflikter i grupper eller klasser. 

VARIGHED
Workshop på pædagogisk dag
Ca. 3 – 4 timer
Kursusrække for klasse-/team-/kontaktlærere
3 – 4 timer á 2 gange
Oplæg med praktiske eksempler som del af en pædagogisk dag
Ca. 1 – 2 timer
Efteruddannelsesforløb for klasselærere, studievejledere eller udvalgsgrupper:
3 – 6 timer á 2 – 3 gange.

ANTAL
Alle undervisere eller medarbejdere på skolen eller afgrænsede grupper såsom klasse-/team-/kontaktlærere, studievejledere eller ledelse.

Teamsamarbejde

Teamsamarbejde

Vi udbyder kurser og workshops, der handler om det gode samarbejde i teams eller lærergruppe om klasser for at understøtte arbejde med den gode klassekultur og for at bidrage til øget arbejdsglæde hos lærere.

Kursus for team eller lærergruppe
At give teamet/gruppen metoder og inspiration til at anvende og udvikle samarbejdet med kolleger i teamet/gruppen. Samt at øge effektiviteten i arbejdet med klassen.

INDHOLD 
* Kollegialt samarbejde
* Mødedesign og -ledelse
* Kommunikation
* Konfliktforståelse og -håndtering

Kursus for  teamledere 
At klæde teamledere på  og give redskaber  til deres rolle som koordinator og leder  for  klasseteamet.  

INDHOLD 
* Ledelse af kolleger
* Kommunikation og samarbejde
* Gruppers udvikling
* Konflikthåndtering

METODER
Enactment, iscenesat teori, oplæg og teori om diverse emner, praktiske øvelser, individuel og fælles refleksion og diskussion samt  anerkendende og konstruktiv feedback.  

VARIGHED 
Her findes en palet af mulige udgaver:
Kursusrække for klasseteams
Ml. 3 – 6 timer á 2 – 3 gange
Workshop for 1 eller flere klasseteams
Ml. 3 – 6 timer
Efteruddannelsesforløb for teamledere
Ml. 3 – 6 timer á 2 – 3 gange.

ANTAL
For 1 eller flere klasseteams.
Vi har lavet workshops med alle klasseteams for 1. årgang på Ordrup Gymnasium.
Kursusrække for nydannede V-teams og deres teamledere på Roskilde Katedralskole.

Åbne kurser

God KLASSEKULTUR  - Ledelsesredskaber til undervisere              

Kurset giver praktiske redskaber og metoder, der gavner trivslen, klassekulturen og det gode undervisningsmiljø.

Du vil komme til at arbejde med:

Relationsarbejde
* Kontakt og kendskab i klassen
* Underviserens relationskompetence

Gruppedynamik og klasseledelse
* Indsigt i redskaber til at lede klasser
* Se og hør, hvad der foregår i klassen
* Metoder til dialog i grupper

Organisering og træning af samarbejde
* Organisering af grupper i læring
* Hvordan forener man træning af samarbejde med den fag-faglige undervisning?
* Metoder til det kollegiale samarbejde om klassen

Konfliktforståelse og -håndtering 
* Metoder til analyse af konflikter
* Det personlige og andres forhold til konflikter – modstand og forsvar
* Metoder til håndtering af konflikter

Bemærk!
Fuld forplejning, dejlig frokost og hyggelige omgivelser på Margretheholmen.
Små hold, derfor god tid til den enkelte.

Hvornår 27. og 28. april 2022

Tid Kl.  9.30 – 16.00 begge dage

Pris 5.900,- (ex. moms)
Inkl. bogen: God Klassekultur – ledelsesredskaber til undervisere

Hvor Refshalevej 110, 1432 KBH K

Tilmelding ring eller skriv til os på 28 78 05 45 eller info@link-kommunikation.dk

Kurset varetages af: Ditte Gøricke Jensen og Pernille Hedegaard Bøgh 
www.link-kommunikation.dk

Deltagere har sagt om kurset:

Jeg synes, jeg har fået utrolig meget med hjem, som er lige til at bruge i min undervisning; lige fra helt konkrete øvelser til en større forståelse af, hvordan man kan få relationsarbejdet til at spille sammen med det fag-faglige. 

Det var meget givende for mig at forstå, hvordan en gruppe udvikler sig og gennemgår forskellige faser, som hver især lægger op til en bestemt styreform.

Mange tak for det hele!

Jeg fik gode konkrete metoder, som jeg kan tage med hjem og benytte allerede på mandag.

 

 

Undervisningsdesign
Teamsamarbejde
Studievejledere
Undervisningsdesign

Undervisningsdesign

Kurset introducerer pædagogiske og didaktiske metoder til at skabe meningsfuld og varieret undervisning. 

INDHOLD 
Redskaber og metoder fra 4MAT for  

At skabe aktiv og virkelighedsnær undervisning
At engagere alle elever i undervisningen 
At blive inspireret til kreative vinkler på undervisning 
At forberede undervisning på nye måder 

4MAT - Den naturlige læringscirkel 
4MAT er et design for undervisning og formidling, der skaber mening og værdi for underviser og elever/deltagere. 4MAT er en metode, der giver opskriften på, hvordan man kan undervise, kommunikere og formidle på en måde, der sikrer, at budskabet kommer igennem til så mange som muligt. 4MAT er en let implementerbar metode, der er skalerbar og derfor brugbar i mange læringssammenhænge. 

METODER 
Teorien bag designet, træning i 4MAT via egen praksis, øvelser og med særlig vægt på at afprøve, teste og eksperimentere med metoderne ind i egne fag. 

VARIGHED 
Ml. 3 – 6 timer

Indholdet kan også tilbydes som indhold i en længere kursusrække. 

ANTAL 
Ca. 20 deltagere 

 

Teamsamarbejde

Teamsamarbejde

Vi udbyder kurser og workshops, der handler om det gode samarbejde i teams eller lærergruppe om klasser for at understøtte arbejde med den gode klassekultur og for at bidrage til øget arbejdsglæde hos lærere.

Kursus for team eller lærergruppe
At give teamet/gruppen metoder og inspiration til at anvende og udvikle samarbejdet med kolleger i teamet/gruppen. Samt at øge effektiviteten i arbejdet med klassen.

INDHOLD
* Kollegialt samarbejde
* Mødedesign og -ledelse
* Kommunikation
* Konfliktforståelse og -håndtering

Kursus for teamledere 
At klæde teamledere på  og give redskaber  til deres rolle som koordinator og leder  for  klasseteamet.  

INDHOLD
* Ledelse og kolleger
* Kommunikation og samarbejde
* Gruppers udvikling
* Konflikthåndtering

METODER
Enactment, iscenesat teori, oplæg og teori om diverse emner, praktiske øvelser, individuel og fælles refleksion og diskussion samt  anerkendende og konstruktiv feedback.  

VARIGHED 
Her findes en palet af mulige udgaver:
Kursusrække for klasseteams
Ml. 3 – 6 timer á 2 – 3 gange
Workshop for 1 eller flere klasseteams
Ml. 3 – 6 timer
Efteruddannelsesforløb for teamledere
Ml. 3 – 6 timer á 2 – 3 gange.

Antal
For 1 eller flere klasseteams.
Vi har lavet workshops med alle klasseteams for 1. årgang på Ordrup Gymnasium.
Kursusrække for nydannede V-teams og deres teamledere på Roskilde Katedralskole.

Studievejledere

Kurser for studievejledere

Vi tilbyder kurser, der er målrettet studievejledere. Målet med kurserne er at give redskaber og metoder til de særlige opgaver studievejledere varetager i forhold til klasser på skolen.

INDHOLD

Tilrettelæggelse af introforløb
* Relationsarbejde i og med klassen
* Gruppers udvikling og behov
* Organisering af samarbejde
* Introduktion til øvelser med klasser

Konflikthåndtering
* Konfliktforståelse og -kendskab
* Konflikthåndting og -løsning
* Mægling eller den mæglende tilgang
* Samtaleteknikker

METODER
Teori, øvelser, afprøvning, refleksion, dialog,  enactment  og simulationsspil. 

VARIGHED 
Workshop
Ml. 3 – 6 timer 

Kursusrække for skolens studievejledere
Ml. 3 – 4 timer á 2 - 3 gange

ANTAL 
Skolens studievejledere eller udvalgte vejledere fra forskellige skoler

Workshops og kurser for elever

Konfliktarbejde med klasser
Elevråd –  demokrati  og samarbejde 
Tutor- og elevambassadører
Klar til eksamen og mundtlig fremstilling
Konfliktarbejde med klasser

Konfliktarbejde med klasser 

Når trivslen og arbejdsmiljøet er problematisk. 

Formålet med forløbet er at give eleverne og deres lærere redskaber og inspiration til at arbejde bevidst og konkret på at øge trivslen og arbejdsmiljøet i klassen. 

Arbejdet med klasser med udfordringer eller problemer kan se meget forskelligt ud. Som oftest er det dog et forløb, der strækker sig over tid og 2 til 3 workshops med klassen.  

INDHOLD
* Kommunikation og kropssprog
* Trivsel og læring
* Samarbejde
* Konfliktforståelse og -håndtering

METODER
Via øvelser og forskellige metoder vil vi se nærmere på klassens dynamik, og hvor der kan sættes ind for at skabe mere aktivitet og deltagelse i undervisningen.
På workshoppen introduceres også redskaber til eleverne og klassen til det videre arbejde med deres trivsel og klassekultur.
Vi anvender teori, øvelser, refleksion, dialogprocesser, enactment og dilemmacases.
Det er helt centralt og vigtigt for den forandringsproces, som sættes igen med et forløb, at klassens undervisere er inddraget. Derfor laver vi løbende møder med underviserne for at se på mulige tiltag og handlinger. Samt mulighed for at observere en af de workshops, vi laver med klassen. 

VARIGHED 
A. 
Indledende møde med klassens undervisere á 1 time
2 – 3 workshops á 3 timer med klassen + 1 times møde med klassens lærere efterfølgende. 

B.
1 workshop á 3 timer med klassen + 1 workshop á 3 – 4 timer med klassens lærere  efterfølgende.

Hensigten med den ovenstående workshop for lærerne er at arbejde direkte og handlingsorienteret på de tiltag, der ville give mening for klassens problematikker. Herudover vil det give undervisergruppen et fælles pædagogisk sprog at tale sammen ud fra, og mulighed for at hver underviser kunne byde ind med tiltag til den fælles strategi. 

 

Elevråd –  demokrati  og samarbejde 

Elevråd –  demokrati  og samarbejde 

Kurset handler om at skabe et øget fokus på elevrådets arbejde på og for skolen samt at optimere elevernes arbejde i elevrådet og skærpe deres forståelse af kommunikation, samarbejde og demokrati. 

IINDHOLD
* Teambuilding
* Samarbejde og demokrati
* Effektiv mødeledelse  

METODER 
Teori, øvelser, refleksion og dialogøvelser/-processer.

VARIGHED 
Ml. 3 – 6 timer 

ANTAL
Elevrådet

Tutor- og elevambassadører

Tutor- og elevambassadører – det gode værtsskab. 

Kursets formål er at give inspiration og redskaber til at tage godt imod nye eller kommende elever. At skabe erkendelse af betydningen af egen og andres adfærd i grupper og at opnå forståelse for vigtigheden af deres arbejde og rolle i de forskellige kontekster, de kan indgå i (Messer, orienteringsaftner, brobygning og introforløb). 
Desuden at skabe et kvalificeret bidrag til de nye klassers intro. 

INDHOLD
* Rollen som tutor/elevambassadør
* Præsentationsteknik
* Kommunikation
* Samarbejde

METODER
Teori, øvelser, enactment, refleksion, dialog og afprøvning. 
Hvis ønsket tilbydes også inspirationskatalog med øvelser til intro.  

VARIGHED
Ca. 3 – 6 timer 

ANTAL
Maks. 30 deltagere. 

Klar til eksamen og mundtlig fremstilling

Eksamenstræning – få sagt det, du ved, du kan til eksamen 

På dette kursus trænes formidling, fremtoning og muligheden for at levere det, man ved, man kan i en presset situation. 

INDHOLD
* Præsentationsteknik
* Personlig performance
* Opbygning af en god præsentation

METODER 
Kurset er bygget op af en række praktiske øvelser, der træner de fysiske elementer og den psykologiske indstilling til præstationer i pressede situationer. Der vil desuden være simulationsspil, hvor helt konkrete dele af eksamenssituationen trænes. 

VARIGHED 
Ca. 2 – 3 timer á 2 – 3 gange.  

Vi har haft god erfaring med, at kurset har en progression, der giver de deltagende elever tryghed til at udvikle på deres praksis. 

ANTAL
Maks. 15 deltagere 

Styr(k) dine mundtlige præstationer – det, jeg kan fagligt, får jeg sagt højt 

Kurset handler om at træne og optimere de mundtlige præstationer i hverdagen. Kurset vil give deltagerne mulighed for at arbejde med og træne forskellige teknikker og metoder til at forbedre og styrke deres mundtlige præstationer i undervisningen. 

INDHOLD 
* Præsentationsteknik
* Personlig performance

METODER 
Kurset er bygget op af en masse praktiske øvelser, der vil træne deltagernes performance til de daglige mundtlige præstationer. Der vil være simulationsspil, hvor deltagerne får afprøvet en masse forskellige teknikker. Derudover vil der være fokus på at tilegne sig et mind-set, som gerne skulle give anledning til at turde afprøve, være aktiv og deltagende i undervisningen. 

VARIGHED 
Ca. 2 – 3 timer ml. 1 – 3 kursusgange.  

Vi har god erfaring med, at kurset har en progression, der giver de deltagende elever tryghed til at udvikle på deres praksis. 

ANTAL 
Maks. 15 deltagere pr. hold