Konflikthåndtering for uddannelsessteder

”Her går vi ved siden af hinanden. Imellem os er der tolvtusind mil. For stædige til at skyde den lille genvej på godt og vel et smil.”  

Benny Andersen 

Vi har siden etableringen af Link i 2008 arbejdet med konflikter i klasser på diverse uddannelsessteder og har set og oplevet, hvordan disse kan sætte nærmest uoverstigelige barrierer op for trivslen og læringen.

Konflikterne ser meget forskellige ud. Nogle er meget tydelige og konkrete, mens andre er mere subtile og diffuse. Det samme gør sig gældende for effekten og konsekvensen af konflikterne. Nogle gange bliver der meget stille i klasserne, andre gange uroligt. Nogle gange er tonen hård og spydig, andre afventende og afmeldende. Nogle gange del hele på én gang.

Vi har arbejdet med klasser, hvor elever, der gennem laaang tid har haft et minimum af kontakt og kendskab til hinanden, pludselig finder nye og stærke fællesskaber via gode relationer. Men det kan være svært at gøre selv. Så er det godt at have undervisere og vejledere, der assisterer og hjælper på vej i dette arbejde – at skabe kontakt og kendskab i klassen.

Alt sammen for at få adgang til god trivsel og læring.

Kurser for undervisere og vejledere

Kurserne om konflikthåndtering handler om de meget forskellige konflikter undervisere, studievejledere og ledelse møder i deres hverdag. Kurserne introducerer og træner metoder og redskaber til håndtering af disse for at få adgang til god trivsel og et godt undervisningsmiljø. 

INDHOLD
* Relationsarbejde i og med klassen
* Gruppedynamik og klasseledelse
* Organisering og træning af samarbejde
* Konfliktforståelse og –kendskab
* Konflikthåndtering og -løsning i grupper og klasser

METODER
Teori, øvelser, afprøvning, refleksion, dialog,enactmentog simulationsspil. 

MÅL
At give deltagerne redskaber og inspiration til at  facilitererelationsarbejdet i og med klasser.
At give deltagerne viden om og kendskab til  konflikters grundelementer, udvikling  og aktører.
At give deltagerne redskaber til at forstå, se og håndtere gruppedynamiske processer i grupper/klasser samt metoder til at træne samarbejdsevnerne i grupper.
At give deltagerne redskaber og metoder til at håndtere og løse konflikter i grupper eller klasser. 

VARIGHED
Workshop på pædagogisk dag
Ca. 3 – 4 timer 

Kursusrække for klasse-/team-/kontaktlærere
Ca. 3 – 4 timer á 2 gange

Oplæg med praktiske eksempler som del af en pædagogisk dag
Ca. 1 – 2 timer 

Efteruddannelsesforløb for klasselærere, studievejledere eller udvalgsgrupper
Ca. 3 – 6 timer á 2 – 3 gange.

ANTAL
Alle undervisere eller medarbejdere på skolen eller afgrænsede grupper såsom klasse-/team-/kontaktlærere, studievejledere eller ledelse.