“Vi er gensidigt afhængige af hinanden,
når vi indgår i grupper”

Bøger, artikler og materialer

Bøger, artikler og materialer

Konflikthåndtering

Uddannelsesinstitutioner, Virksomheder
Konflikthåndtering

#arbejdsmetoderogså´rn

#arbejdsmetoderogså´rn

Kurser workshops oplæg

Virksomheder
Kurser workshops oplæg

Kurser workshops efteruddannelse

Uddannelsesinstitutioner
Kurser workshops efteruddannelse

Referencer

Pæne ord
Referencer

ANVENDELIGHED

Vores kurser og workshops er aktive, praksisnære og sjove. Redskaber og indhold oversættes til deltagerens virkelighed.

METODER

Teori, øvelser, refleksion, dialog, enactment, casearbejde og simulationsspil.

TILRETTELÆGGELSE

Alle kurser tilrettelægges og justeres efter kundens behov og ønske.

Klassekoordinatorerne oplevede i løbet af kursusrækken, at deres rolle gav mening – også i forhold til samarbejde mellem klassekoordinatorerne. Der er kollegaer at sparre med og spille bold op ad.

Lisbeth Fischer, UddannelseschefRødkilde Gymnasium

Jeg har allerede booket Link-Kommunikation igen til at arbejde med kommunikation og konflikthåndtering for vores ledertalenter.

Lotte Marie Roesgaard, Skandinavisk HR-chefComwell hotellerne

Hele kursus-forløbet har været direkte brugbart og relevant ift. vores hverdag med kursisterne! Stor ros til jer! Der er ikke mange, der kan holde folk ’tryllebundet’ fredag eftermiddag!

Jesper Holm Mikkelsen, underviserAarhus HF og VUC

Pernille
Hedegaard
Bøgh

Pernille Hedegaard Bøgh har en diplomuddannelse i voksenundervisning og pædagogisk psykologi. Derudover har hun en dramalærer og skuespilleruddannelse. Hun er uddannet mægler fra Center for konfliktløsning. Hun er desuden certificeret i Human Element B og 4MAT – den naturlige læringscirkel. 

Ditte
Gøricke
Jensen

Ditte Gøricke Jensen er cand.mag. i dramaturgi, kunsthistorie og dansk suppleret med fag på pædagogik og psykologi. Hun er uddannet i Konfliktløsning i grupper og Mægling fra Center for konfliktløsning. Hun er desuden certificeret i Human Element B og 4MAT – den naturlige læringscirkel.